Hvis du har lyst til å bli medlem hos oss, kan du kontakte besetningsansvarlig på lenken under. 

Dersom det er ledig plass til deg, vil du bli tatt inn. 
Vi har en prøvetid på tre måneder.

Fra høsten 2023 har vi ledige plasser på obo, klarinett, fagott og horn. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS