Søk
Foto: Eir Jørgen Bue

Musikkforeningen Nidarholm

har rundt 75 medlemmer mellom 18 og 60 år, bestående av amatører, musikkstudenter og profesjonelle. Korpset har hatt stor fremgang de siste årene og har hatt solide plasseringer i NM det siste tiåret.  
Vi tok en historisk seier i NM i janitsjar 6. april 2019, og forsvarte gledelig nok tittelen i 2022, etter to år med veldig annerledes og til dels lav aktivitet under pandemien. 

Korpset har som visjon å oppnå best mulige musikalske resultater i alle sammenhenger, og repertoaret skal holde et høyt musikkfaglig nivå. 

Nå skal vi fortsette det gode arbeidet vi er i gang med, og vi er stadig på utkikk etter nye utfordringer.
Driftes av Styreportalen AS