Musikkforeningen Nidarholm

Musikkforeningen Nidarholm 100 år!

2024 er vårt jubileumsår!

Musikkforeningen Nidarholm ble stiftet i september 1924. På 1960-tallet var det nedgangstider for mange korps i Trondheim, og medlemmene i Nidarholm slo seg midlertidig sammen med Trondhjems janitsjarkorps. I 1966 ønsket de opprinnelige medlemmene fra Nidarholm å trekke seg ut av samarbeidet, og gikk tilbake til å kalle seg Musikkforeningen Nidarholm.

I flere år ble 1966 sett på som stiftelsesår for Musikkforeningen Nidarholm. Vi har imidlertid tatt tilbake vår opprinnelige stiftelsesdato, som er 16. september 1924, og kan med stolthet og glede feire våre 100 år i år!

Musikkforeningen Nidarholm

har rundt 75 medlemmer mellom 18 og 60 år, bestående av amatører, musikkstudenter og profesjonelle. Korpset har hatt stor musikalsk fremgang de siste årene, og har hatt solide plasseringer i NM det siste tiåret.  Vi tok en historisk seier i NM janitsjar 6. april 2019, og forsvarte gledelig nok tittelen i 2022, etter to år med veldig annerledes og til dels lav aktivitet under pandemien. 
I mai 2023 vant vi European Championship for Wind Orchestras. I mai 2024 forsvarte vi tittelen,  og kan med stor stolthet fortsette å kalle oss europamestere!
Korpset har som visjon å oppnå best mulige musikalske resultater i alle sammenhenger, og repertoaret skal holde et høyt musikkfaglig nivå. 
Nå skal vi fortsette det gode arbeidet vi er i gang med, og vi er stadig på utkikk etter nye utfordringer.

Musikkforeningen Nidarholm ca 1956

Historien

Musikkforeningen Nidarholms historie strekker seg tilbake til lenge før dagens offisielle stiftelsesdato. I 1924 bestemmer en gruppe ungdommer fra Losje Nidarholm seg for å starte en egen musikkforening. 11 kamerater avholder korpsets første øvelse 16. september i Norden-fjeldske Damskipsselskaps kaffeværelse, og velger et midlertidig styre. I begynnelsen leide de instrumenter av Trondhjems Brandfunksjonærforening (Ess-kornetter, B-kornett, althorn, tenorer og F-tuba) for kr 42,- pr. år. 22. februar 1925 skulle navnet på foreningen avgjøres. 
Blant forslagene var FramNidarhornNidarholms lykke og Nidaros. Nidarholm fikk flest stemmer, og ble korpsets navn. Korpsets besetning vokste jevnt og trutt og besetningen ble utvidet med treblåsere. I 1938 besto besetningen av 23 medlemmer, alle menn. Under 2. verdenskrig var det lite aktivitet, men kameratskapet eksisterte, og 17. mai 1945 var Nidarholm i gang igjen, Første øvelse etter krigen ble avholdt allerede 9. mai. På 1960-tallet var det nedgangstider for mange korps i Trondheim, og i fra 1962 til 1966 spilte musikerne i Nidarholm  sammen med Trondhjems Janitsjarkorps. Dette korpset endret senere navn til Strinda Ungdomskorps. Fra 1966 ønsker de opprinnelige medlemmene i Nidarholm å trekke seg ut av samarbeidet, og ga dermed Musikkforeningen Nidarholm videre liv. 
I 2024 kan vi feire vårt 100-årsjubileum!

Søk
Driftes av Styreportalen AS