TM festkonsert skolekorps

Olavshallen, StoreSal
TM 2022