Ekstraøvelse

Lademoen kirke/ Rosenborg Skole
Kirkekonsert