Ekstraøvelse

Lademoen kirke / Rosenborg Skole
Kirkekonsert