Aktiviteter

Digitalt opplegg

, Teams
tm-2021

Digitalt opplegg

, Zoom

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Seminar 2

, Rosenborg Skole/Blussuvoll Skole

Seminar 2

, Rosenborg Skole/Blussuvoll Skole

Årsmøte

, Rosenborg Skole

Seminar 2

, Rosenborg Skole/Blussuvoll Skole

Huskonsert

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Ekstra øvelse

, Blussuvoll Skole

Øvelse

, Bynesaulaen/Blussuvoll Skole

Oppvarming

, Lillesal, Olavshallen

TM

, Olavshallen, StoreSal

Opptak

, Olavshallen, StoreSal

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole