Aktiviteter

Øvelse

, Utendørs
maidagene-2021

Spilling ved bekransning

, Foran Nidarosdomen

Øvelse

, Utendørs

Gruppeprøver

, Rosenborg Skole

Gruppeprøver

, Rosenborg Skole/Blussuvoll Skole

Gruppeprøver

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Utendørs

17 mai

, Utendørs

Gruppeprøver

, Charlottenlund ungdomsskole

Gruppeprøver

, Blussuvoll Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Oppstartsseminar

, Rosenborg Skole

Oppstartsseminar

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole