Forsida

Aktiviteter

Øvelse - Avlyst

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Seminarhelg

, Rosenborg Skole

Seminarhelg - seksjonsprøver

, Rosenborg Skole/Tempe

Seminarhelg/Før-EM konsert

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Ekstra øvelse - ved behov

, Rosenborg Skole

Seksjonsprøver - ved behov

, Rosenborg Skole/Tempe

Øvelse

, Rosenborg Skole

Ekstra øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse - ved behov

, Blussuvoll Skole

Ekstra øvelse

, Frankrike

Øvelse/generalprøve

, Frankrike

Konsert

, Amiens FrankrIke

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole