TM 2022

Verden

Informasjon

Dirigent: Rik De Geyter

Repertoar: Hjalarljod + Danse Satanique

Repertoar

  • Hjalar-Ljod

    Eivind Groven

  • Danse Satanique

    Alexandre Kosmicki

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Ekstra øvelse

, Ringve skole / Byåsen skole festsal

Oppvarming

, Olavshallen

TM 2022

, Olavshallen, StoreSal

Festkonsert

, Olavshallen, StoreSal

Ekstra øvelse

, Bynesaulaen