Konsert

Verden

Informasjon

Dirigent: Torodd Wigum

Øvelse

, Rosenborg Skole

Digitalt opplegg med Anne Kathrine Bergby

, Zoom

Øvelse

, Rosenborg Skole

Øvelse

, Rosenborg Skole

Ekstra øvelse

, Rosenborg Skole

Lydprøve

, Rosenborg Skole

Konsert

, Rosenborg Skole