Forsida

Trøndersk Mesterskap 2020

Verden

Informasjon

Dirigent: Rik de Geyter

Repertoar

Frozen Cathedral
John Mackey

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole

Ekstra øvelse

Rosenborg Skole

Trøndersk mesterskap

Olavshallen, StoreSal

Ekstra øvelse

Rosenborg skole