Forsida

Trøndersk Mesterskap 2020

Verden

Informasjon

Dirigent: Rik de Geyter

Repertoar

Frozen Cathedral
John Mackey
Lincolnshire Posy, Nr. 34
Grainger, Percy Aldridge

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole

Ekstra øvelse

Rosenborg Skole

Trøndersk mesterskap

Olavshallen, StoreSal

Ekstra øvelse

Rosenborg skole