Nidarholm-logo

Oppstartsseminar

Verden

Informasjon

Dirigent: Bjørn Sagstad

Repertoar

Hammersmith
Gustav Holst
Even when He is silent
Kim Andre Arnesen

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Bynesaulaen

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole/Tempe

Konsert

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole