Forsida

Oppstartsseminar

Verden

Informasjon

Dirigent: Bjørn Sagstad

Samarbeidskonsert med Byåsen Skolekorps

Repertoar

Hammersmith
Gustav Holst
Even when He is silent
Kim Andre Arnesen
633 Squadron
Ron Goodwin
Catch me if you can
Williams, John
Short Ride in a Fast Machine
John Adams
Suite from the ballet "Romeo & Juliet"
Prokofieff, Sergej S.
Hymn to a Blue Hour
John Mackey
Theme from "Schindler's List"
John Williams
Naughty Limericks
Rodion Shchedrin
Romeo and Juliet - Before Parting
Sergei Prokofiev
Romeo and Juliet - Tybalt's Death
Sergei Prokofiev
Even when He is silent WB
Kim Andre Arnesen
Theme from Poirot
Christopher Gunning
The Incredibles
Michael Giacchino
Lincolnshire Posy, Nr. 34
Grainger, Percy Aldridge

Øvelse

Rosenborg Skole

Slagverkbæring: Fløyte, obo, fagott og saksofon

Kakebaking: Bjørnhild Roel

oppstartoppstart

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Bynesaulaen

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole/Tempe

Øvelse

Rosenborg Skole

Konsert

Rosenborg Skole