Forsida

Oppstart

Verden

Repertoar

Four Scottish Dances
Arnold, Malcolm
Overture til Russlan og Ludmilla
Glinka, Michael
Molly on the Shore
Grainger, Percy Aldridge
Blue Shades
Ticheli, Frank
Jupiter
G. Holst
Sun Paints Rainbows on the Vast Waves
Bedford, David
O Mensch, bewein' dein' sünde gross
J. S. Bach

Øvelse

Rosenborg Skole

Slagverkbæring: Fløyte, obo, fagott og saksofon

Kakebaking: Bjørnhild Roel

oppstartoppstart

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Bynesaulaen

Øvelse

Rosenborg Skole

Øvelse

Rosenborg Skole/Tempe

Øvelse

Rosenborg Skole

Konsert

Rosenborg Skole